NIEUWE TARIEVEN Betaal slechts € 0,10 cent per maandelijks uniek contact Meer informatie

GDPR / AVG

Onbezorgd genieten van safety en privacy bij social messaging, dat doe je bij SaySimple. Al sinds januari 2018 zijn wij klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met als doel zorgeloos klantcontact.

SaySimple is AVG & GDPR proof

De AVG is een nieuwe privacywetgeving, vanaf 25 mei 2018 van kracht in Nederland. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geeft burgers meer controle over hun data in handen van bedrijven. De wet sluit aan op de General Data Protection Regulation (GDPR), de privacywet die op Europees niveau van kracht is. Zo worden de gegevens van alle Europese burgers beschermd, ook als bedrijven buiten Europa opereren maar wel data van Europese burgers verwerken.

Privacy by default & design

SaySimple is ontstaan uit de Just Internet Group holding, waardoor wij kunnen bouwen op ruim 20 jaar inhouse kennis over zorgvuldige omgang met data en privacy. Al sinds de start van SaySimple gaan wij uit van ‘privacy by default’, dat wil zeggen: privacy is standaard en geen optionele keuze. Om dit te waarborgen wordt al bij de eerste fase van productontwikkeling gekeken naar hoe wij onze dataverwerking kunnen minimaliseren en beveiligen; ‘privacy by design’.

In de regel wordt SaySimple door haar klanten als ‘Verwerker’ ingeschakeld en is onze klant ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Waar de WBP de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang met data vooral bij de klant neerlegde, is dit met de AVG meer een gedeelde verantwoordelijkheid geworden.

Om ervoor te zorgen dat onze klanten in goed vertrouwen met SaySimple samenwerken, proberen wij zo transparant mogelijk te opereren. Hiervoor hebben wij verschillende acties ondernomen, van het volgen van workshops en het opstellen van dataverwerkingsregisters, tot het aanstellen van functionarissen gegevensbescherming.

SaySimple komt bovendien met al haar klanten een uitgebreide Verwerkersovereenkomst overeen, waarmee duidelijk wordt welke data wordt verwerkt en op welke manier. Zo hoeven onze klanten zich geen zorgen te maken over data en zich focussen op hun core business en klantenservice.

SaySimple is naast ‘Verwerker’ voor haar klanten, ook ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ voor eigen data. Ook in de rol als Verwerkingsverantwoordelijke gaat SaySimple zorgvuldig met data en persoonsgegevens.

De AVG: voor burgers en consumenten

Met de ingang van de GDPR en AVG krijgen burgers meer rechten op het gebied van:

  • Toestemming
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op inzage
  • Recht op beperking van verwerking
  • Recht van aanpassing
{{ showError(errors.items, 'step', '') }}

Vraag een gratis demo aan

Je zit nergens aan vast.

Voor we het vergeten...

Nog wat details en we zijn good to go.

Thank you!

We will call you within two working days to schedule a personal demonstration.
Can't pick up the phone? No worries, we'll send you an email!

Go home